Petr Motýl - Ten veliký, veliký kamenný dům nebo hrad tam daleko, daleko v horách

Ten veliký, veliký kamenný dům nebo hrad tam daleko, daleko v horách

Vydalo v roce 1990 nakladatelství MUKL v Havířově (na jeho základech později vzniklo olomoucké nakladatelství Votobia).
Votobia, Lazecká 70a, 771 OO Olomouc

* * *

Kolem studně stojí několik zbytečných nádob, po okraj naplněných vodou, barevnými kamínky a sklíčky.
Růžové mýdlo v ruce se dotýká větviček a sazí a obrazu rozmazaného obličeje, ve kterém se marně snaží rozeznat barvu očí.
Barvu očí, která se ztrácí v plechových a hliněných nádobách, tak krásně a zbytečně rozestavěných kolem studně.