Petr Motýl - Šílený Fridrich

Šílený Fridrich

Vydala Mladá fronta v Praze v roce 1992.
Mladá fronta, Mezi Vodami 9, 14O OO, Praha 4
www.mf.cz
lukes@mf.cz

Ondráš Magdonem podpíraný

v bartovské harendě i v harendách jiných
Fridrich v podobě vlka vstupoval
psa s červenýma očima plameny a žár
i jiné zlé kousky
v dobách průmyslové revoluce vyváděl
a v dobách stavby železnic snad ještě víc
již tenkrát těmito termíny
prosťáčky ohromoval
chudých ni bohatých nešetřil
prorok kvasné chemie a hormonů
vlk vlkodav jenž z skály svrhával
a sousto vzal od úst
i babičce na smrt prolezlé
svítící postrach
pánů ze Slezské a pomahačů
s pytli zlata se z toulek navracel
někdy svůj poklad v harendě rozdal
někdy svým plamenem harendu vzňal