Petr Motýl - Šatna a klášter

Šatna a klášter

Rozsáhlý mnohovrstevnatý román. Současná společnost je autorem viděna jak zdola, kdy Petr Motýl vychází z autentické zkušenosti hrobníka v Praze na Břevnově, tak z nadhledu, který v románu zastupují především pohledy do tisíciletých dějin břevnovského kláštera založeného svatým Vojtěchem. Vybroušený jazyk, humor a ironie a básnické vidění skutečnosti.

Šatna - šatna hrobníků na hřbitově.
Klášter - Břevnovský klášter v Praze.

Na šatně hrobníků se ocitá autobiografický vypravěč, čtyřicetiletý spisovatel, pro kterého jedna hrobnická výplata znamená vydělat víc peněz, než kolik činí honorář za román, který píše několik let.
Hrabalovskou perličku na dně spisovatel na hrobnické šatně nenachází, životní osudy hrobníků však zachycuje a na širších osudech jejich rodin vypráví nejen o přítomném „teď a tady”, ale i o osudech Čech v druhé polovině dvacátého století. A to napolovic i v rovině intelektuální, kterou představuje jednak tisíc let starý Břevnovský klášter, jehož nejméně geografickou součástí břevnovský hřbitov je, jednak životní příběhy osobností na hřbitově pohřbených, např. Opata Anastáze Opaska, filozofa Jana Patočky nebo básníka Ivana Diviše.
Radost z vyprávění, z plynoucí řeči a příběhů, to přináší čtenáři tato kniha především.

Fotografie Jiří Škorvaga, vydalo nakladatelství Malvern v roce 2021.