Petr Motýl - S brašnou pro pastýře

S brašnou pro pastýře

Ve svých nových verších autor navazuje na tradiční hodnoty české poezie, cítíme tu lyrickou hravost Wernische i Blatného. Petr Motýl je ale svébytný a svůj. Křehký a citlivý, ale také přesný v umění zachytit ve zkratce drsnou tvář skutečnosti. Vzpomínky, mikropříběhy, zvonivé poznámky k ryzí současnosti, biblické motivy, ohlasy na českou i světovou literaturu, hudbu a výtvarné umění, filosofický podtext, cizelované miniatury i řečiště delších básní. Autorův výrazný rukopis všechny tyto polohy sjednocuje.

Ilustrace Vladimír Hanuš, vydalo nakladatelství Malvern v roce 2020.