Petr Motýl - Prokletí na básníky

Prokletí na básníky

Vydalo nakladatelství Barrister & Principal v Brně v roce 2011.
Barrister & Principal, o.s., Martinkova 5, 602 00 Brno

Andrzej Bursa (1932 - 1957)

* * *

Smrt jsem si představoval jinak:
naivně jsem věřil
že vrcholný orgasmus hrůzy
mě konečně vytrhne z území bolesti

Zatím cítím všechno
            všechno vidím
ponechán s právy mrtvoly
            bez možnosti zasténání
                                zachvění
                                pohybu
účasten celou zásobou strachu a utrpení
v obehraném kousku dr. Tulpa
Nesmělý snaživý student
mi dělá díru do mozku nějakým divným nástrojem
Dívám se na ošklivou tvář chlapce
na ubohý nemoderní oblek chmýří na rtu
Říkám si
            možná že je ještě nevinný
a škodolibá satisfakce mi přináší jistou úlevu
            (nakolik je možné pociťovat úlevu
            když se vám vrtají v mozku)
Znám všechny zlozvyky profesora
starého a lysého jako kůň
znám ponuré vtipy studentů
dokázal jsem si zapamatovat absurdní medicínské fráze
jejichž předmětem je údajně
mé utýrané tělo
odsouzené k objevování
pořád nelítostněji překvapujících
kytic mučení