Petr Motýl - Potměchuť

Potměchuť

Vydáno vlastním nákladem v roce 2003.

Tajemství

právě převrácená oranice
její vlhká hnědá kůže
ve vsích se rozsvěcejí okna:
rozškrtávané zápalky

havrani ve spečených vlasech vrb
a mazlavý černý chléb
vypráví ohni o ztracených jménech listí a ryb
vodník se pase
na benzínovém potu odstřikujícím z rusalek

kouř z bramborové nati
polyká kopce
odřezky z ubývajícího kola měsíce
padají na betonovou podlahu garáže
anděl pod ně vyrytý: modrý a hnědý

ještě teplý rukopis těla
v tuší namalované aleji
vlny polí vlny spánku vlny polí
mokrá vata zakrývá oči
zelený pepř se v nich přesýpá:
tlučený štěrk