Petr Motýl - Modrý květ

Modrý květ

V letech 1994-95 vydával s bratrem Ivanem Motýlem literární časopis Modrý květ (vyšlo 8 čísel).