Petr Motýl - Jako černá perla v uhlí

Jako černá perla v uhlí

Z poezie Petra Motýla z let 1992 - 2010 vybral Petr Král.
Kromě básní knížka obsahuje texty Petra Krále, Roberta Antropiuse a Jakuba Řeháka o poezii Petra Motýla, dále fotografie, bibliografii a básníkův vlastní životopis.
Vydalo nakladatelství Protimluv v roce 2018.

Leden

noc
dvoukolák na kterém kdysi vozili seno
a na kterém teď smýkají kabely s pokladem mědi uvnitř
a staré sporáky z nichž fialové světlo žhnoucího plamene
sklouzlo na džbán naražený na laťkovém plotě

noc a sníh
štěrbina světla za zlostně přiraženou okenicí
a pruh zlatého másla z ní padá před dům
ty kurvo! chraptí hlas zevnitř
prachy rozfrcalas a ani neuvaříš!
drž hubu ty ochlasto!
líná jsi jak veš!
pleskne facka a druhá třetí
a vzteklý lomoz těl odhazuje výkřiky až na dvůr

noc a sníh a hvězdy
dvoukolák a Magdo spíš?
anebo počítáš otisky ovčích kopýtek v závějích
tvář přitisknutou na sklo okna?

z vrby se neslyšně zvedne sova
přeletí nad rybníkem a ztratí se ve tmě
jako černá perla v hromadě uhlí v kůlně