Petr Motýl - 7edm

7edm

Vydalo nakladatelství Braq v roce 2005.

Tempery

stříbrná pole spánku
mědění jezdci
blín

podzim
chrastící potoky krve
v setmělých alejích